Ágoston Sándor Alapítvány > Alapítványunk > Tevékenységünk <előző | következő>

Tevékenységünk

Szeretnénk hidakat verni, és a határon túli egyháztestekkel meglevő kapcsolatainkat ápolni, erősíteni. Gyülekezeteknek, árvaházaknak, szociális intézményeknek kívánunk abban segíteni, amiben csak hiányt szenvednek. Azonban a fizikai és anyagi segítségnyújtáson túl a szórványmagyarság öntudatát szeretnénk erősíteni azzal is, hogy programjainkba a helybelieket minél nagyobb számban igyekszünk bevonni.

Az alapítvány munkája az első években

Az Ágoston Sándor Alapítványt teológusok hozták létre 1990-ben, amikor hosszú évek után először nyílt arra lehetőség, hogy határon túli testvéreinknek hivatalosan is segíteni tudjunk.

A teológusok ekkortól a nyitottabbá vált határok miatt egyre több missziói útra vállalkoztak. A tevékenységhez tartozott, hogy a meglátogatott helyeken igehirdetéssel, bátorítással, zenei szolgálattal vettek részt az istentiszteleteken. Bibliákat, vallásos és egyéb értékes irodalmat szállítottak. Ruhanemű, élelmiszer és egyéb segélyek elvitelén túl, lelkigondozói beszélgetéseket folytattak, gyülekezeti tagokat látogattak.

Törekedtek arra, hogy valamennyi szomszédos ország magyar reformátusaihoz eljussanak. Az 1991/92-es háborús esztendőkben a délvidéki testvéreinket meglátogató, segítő s ott prédikáló teológusok útiköltségét is az Alapítvány fizette.

Az alapítvány jelenlegi munkája

Az alapítványt tíz évig teológusok és áldozatkész gyülekezetek éltették, majd egy rövid tétlen időszak után, a 2004-es esztendőben éledt fel újra, amikor megszaporodtak a határon túli utak az összes velünk szomszédos, magyarlakta vidékre. Rendszeres volt a teológusnap-szervezés, melyre egy-egy gyülekezet vagy régió hívta meg a leendő lelkészeket. Az évenkénti délvidéki (horvátországi) szolgálat mellett rendszeressé vált az erdélyi szórványszolgálat is (Magyarigenben és környékén), majd a felvidéki, kárpátaljai és vajdasági is. Még a kijevi „szórványba” is eljutottunk. Erdélyi templomrekonstrukciós munkálatokba kapcsolódtunk be fizikai munkával és anyagi támogatással egyaránt. Bátorítottuk jelenlétünkkel azokat a kitartó szórványgyülekezeti lelkészeket, akik hétről hétre 6-8 fős gyülekezetek előtt prédikálnak.

Szeretnénk továbbra is az eredeti céloknak megfelelően működtetni az alapítványt; hisszük, ma is sokaknak van szüksége Kárpát-medence-szerte az Evangélium megismerésésre. Kérjük, támogassa alapítványunkat, hiszen nagy szüksége van határon túli testvéreinknek a buzdításra, hogy hitükben, a magyarsághoz való tartozásukban megerősödhessenek. Missziói útjainkon megtapasztaltuk, hogy noha mi mentünk erősíteni, bátorítani, mégis megerősödve, feltöltődve, élményekkel gazdagon térhettünk haza. Feladataink során ez is erősítette abban való hitünket, hogy mi magunk csupán eszközök vagyunk Isten kezében.