Ágoston Sándor Alapítvány > Beszámolók > 2012 > Teológusszolgálatok a határon túl, 2012. <előző | következő>
Teológusszolgálatok a határon túl a 2012-es esztendőben

A határon túli teológusnapok mindig meghatározó szerepet töltenek be a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának diákjai életében. Sokak számára jutalom és megtiszteltetés, hogy részt vehetnek egy-egy ilyen kiszálláson, másoknak pedig első élmény, első találkozás a határon túli magyarsággal, s ebben a minőségben meghatározó is. A 2012-es év első felében két határon túli kiszállásra került sor. Az első március végén volt Gyulafehérváron és környékén. Ebben az évben ez a szokásos hétvége (hiszen minden évben meghívnak bennünket Gyulafehérvár és környéke gyülekezeteibe) azzal egészült ki, hogy a teológián megrendezett Tréning hét miatt hosszabb úton vehettünk részt. Ezért a szokásos szórvány szolgálatunk kiegészült egy magyarózdi látogatással, mely során a Bonus Pastor Alapítvány szenvedélybetegeket segítő szolgálatába nyerhettünk bepillantást azáltal, hogy ott töltöttünk egy éjszakát, s közvetlenül is tapasztalatot szerezhettünk az ottani munkáról. Ezt egészített ki egy rövid székelyföldi látogatás, amibe belefért például „spontán megállás” Erdőszentgyörgyön, látogatás a vízzel elárasztott Bözödújfalun valamint Parajdon. Ezt követte a szolgáló hétvége, mely során minden teológus igehirdetéssel és beszámolóval szolgált különböző gyülekezetekben. Meghatározó élményekkel gazdagodtunk ezen a hétvégén. Hasonló intenzitással vettek részt teológusok az erdélyi fiatalok által szervezett Függőleges konferencián Szilágyperencsenben, ahol a program része volt a 66-os út interaktív Bibliakiállítás is, melyet teológusok működtettek.

A másik két látogatás ősszel történt. Szeptember elején immár hagyományosan juttatunk el iskolakezdési segélyeket gyimesi szegényebb családok számára, melyet a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola diákjai és családjai ajánlotta fel és gyűjtöttek össze, s az Alapítvány is támogatta az összegyűjtött adományok kijuttatását. Valamint élelmiszer, könyv és ruhaadományt vittünk a gyimesbükki gyermekotthonnak, és magánszemélyek által felajánlott DVD-t és gyermekeknek szóló ifjúsági filmeket és meséket. Gazdagítottunk az éppen elkészült és szépen berendezett könyvtárat is.

A másik őszi úton október végén a már szintén hagyománynak számító széki teológusnapot rendeztük meg, melynek különlegessége az volt, hogy egy professzor, dr. Nagy István is elkísérte a teológusokat és prédikált is a vasárnapi istentiszteleten. Ez a teológus hétvége még annyiban is különleges volt, hogy a hallgatók nemcsak a teológiát mutatták be kisebb műsor keretében, hanem ifjúsági bibliaórát is tartottak, valamint az egyik szervező Horváth Mariann igét is hirdetett. A teológus hétvégén volt alkalom bepillantani a nagyhírű falu életébe, népművészeti értékeinek, hagyományainak megismerésére, és jó találkozásokat és beszélgetéseket folytatni a helyiekkel, és a lelkipásztorokkal.

Az Alapítvány 2012 decemberében karácsonyi adományokat juttatott ki a Délvidéken (Szerbia) található Módos községbe az Alapítvány elnöke, egyik felelőse, teológusok és más egyetemisták segítségével. Kalandos úton, a hóviharral is dacolva jutottak ki a településre, ahol kis műsor és ebéd keretében adták át adományaikat a helyieknek és a nyári táborban részt vett gyermekeknek és családjaiknak.

Bölcsföldi András, spirituális