Ágoston Sándor Alapítvány > Terveink > 2008 > Rozsnyórudna <előző | következő>

Rudna a magyar–szlovák nyelvhatáron fekvő kisközség. Az alig hatszáz lelket számláló község a XX. század elején még 80%-ban magyar volt... Ma már csak körülbelül 40% a magyar anyanyelvűek aránya. Nincs magyar óvoda, iskola. A községben óriási pusztítást végzett az átkos vörös korszak. A valaha még mezőgazdasággal foglalkozó emberek áttértek a központilag támogatott bányászatra, s mivel a „rendszertől” kapták a munkát, a rendszernek hódoltak be, nagyon sokan magukévá tették ideológiáját. Csak pár család maradt hűséges az Istenhez, akiket hitük miatt rengeteg megkülönböztetés és megaláztatás ért.

Rudnán nincs római katolikus gyülekezet, az evangélikus templom érdeklődés hiányában bezárt, egyedül a református gyülekezet él, s kéthetente tartunk istentiszteleteket. Hozzánk járnak a katolikusok és az evangélikusok is, és így vagyunk alkalmanként 15-20-an...

A maroknyi hűséges ember nagyon szereti templomát. A rudnai református templom az idén ünnepli átépítésének kerek 100. évfordulóját. Erre az alkalomra a református egyházközség presbitériuma elhatározta, hogy lehetőségeihez mérten felújítja a templomot. A gyülekezetben adakozást hirdettünk, megszólítjuk a környék vállalkozóit és gyülekezeteit is. Mivel a rudnai református leányegyházközség még nem kapta vissza az állam által elvett földjeit, a perselypénzen kívül semmilyen más bevételi forrása nincs...

A templom legfontosabb részeinek a javításához (leomlott vakolatréteg kijavítása, torony és tető kritikus hibáinak kijavítása, festés) 700000 forintra lenne szükségünk. Ez csak anyagköltség. Minden mást a gyülekezet biztosít (állás, fuvar, munkások).